Makulatura

Prowadzimy skup makulatury różnego rodzaju. Jesteśmy również w stanie odebrać surowiec przy użyciu własnego transportu. Przyjmujemy miedzy innymi:

  • tekturę falistą (kartony),
  • tekturę litą,
  • makulaturę białą (czystą),
  • gazety i czasopisma (czarno-białe i kolorowe),
  • papier offsetowy, ścinki drukarskie, makulaturę mieszaną (książki, zeszyty, dokumenty).

Oddanie makulatury do skupu jest przejawem odpowiedzialnej postawy wobec zagrożeń związanych z ochroną środowiska naturalnego.